Odwołanie wizyty - Majewski & Majewski

Odwołanie wizyty

Poznaj zasady odwoływania wizyt lekarskich w Gabinetach Lekarskich Majewski & Majewski

  1. Umówiony termin wizyty może być odwołany przez Pacjenta lub jego opiekuna prawnego wyłącznie telefonicznie pod numerem:
    32 781 52 72
    537 419 881
  2. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty możliwe jest najpóźniej do godziny 17.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień umówionej wizyty.
  3. Pacjent jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowaną wizytę punktualnie. W przypadku spóźnienia się na umówioną wizytę, badanie lub zabieg, Gabinet zastrzega sobie prawo do skrócenie czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.
  4. Czas trwania poszczególnych usług podany jest w Cenniku i liczony jest od momentu wejścia do pomieszczenia zabiegowego do wyjścia z niego i dokonania płatności za wizytę.
  5. W przypadku nieodwołania lub zmiany terminu wizyty we wskazanym w ust. 2 czasie, lub odwołanie jej, czy też dokonanie zmiany terminu wizyty po tym czasie, skutkuje utratą rabatów i kolejna wizyta rozliczona jest według stawki przewidzianej w Cenniku dla pierwszej wizyty.
ZABIEGI KATOWICE