Lekarze - Majewski & Majewski

Nasi lekarze


Nasz zespół nieustannie pogłębia swoją wiedzę, dzięki czemu możemy leczyć na najwyższym poziomie. Nasi specjaliści zostali docenieni przez najbardziej prestiżowe światowe organizacje.

Poznaj nasz zespół

dr n. med. Eugeniusz Majewski

Specjalista Chirurgii Naczyniowej
Specjalista Chirurgii Ogólnej
Specjalista Angiolog

Doktor Eugeniusz Majewski w 1997 roku założył Centrum Leczenia Chorób Żył i Tętnic Majewski & Majewski (pierwotnie pod nazwą Gabinety Lekarskie Choroby Tętnic i Żył). Jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na którym też uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Przez lata związany z Katedrą i Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Katowicach Ochojcu, gdzie realizował swoją karierę chirurgiczną.

Był najmłodszym Ordynatorem jednego z Pododdziałów Kliniki. Na prośbę Rektora SUM oddelegowany do nowoutworzonego Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Tychach, gdzie pełnił funkcję zastępcy kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Szpitala Wojewódzkiego oraz był kierownikiem Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego. Po prywatyzacji szpitala Wojewódzkiego w Tychach objął stanowisko Ordynatora jednego z oddziałów Szpitala Euromedic w Katowicach, a następnie Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej w Gliwicach.

Wieloletni nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowca Chirurgii, Chirurgii Naczyniowej, Ratownictwa Medycznego. Autor i współautor licznych artykułów naukowych zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych. Członek prestiżowych organizacji medycznych: European Society for Vascular Surgery, International Union of Angiology, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, Polskie Towarzystwo Flebologiczne, Towarzystwo Chirurgów Polskich.

Prywatnie jest tatą dla trzech dorosłych synów oraz dziadkiem dla sześciorga wnucząt. W wolnym czasie gra w golfa oraz podróżuje.

dr n. med. Mateusz Majewski

Specjalista Chirurgii Ogólnej
Diagnostyka żył i tętnic
Badania USG Kolor Doppler
Specjalista Laseroterapii

Doktor Mateusz Majewski zdał egzamin wstępny i studia medyczne rozpoczął na prestiżowym Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu, a następnie kontynuował je na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, który ukończył w 2012 roku. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Jest wykładowcą w Katedrze Medycyny Ratunkowej SUM w Katowicach. Zdając egzaminy państwowe uzyskał tytuł Specjalisty Chirurgii Ogólnej i Specjalisty Medycyny Ratunkowej.

Jest w trakcie specjalizacji z Chirurgii Naczyniowej. Autor i współautor wielu artykułów naukowych zarówno w czasopismach polskich jak i zagranicznych. W latach 2014 - 2021 był członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich w Warszawie. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Swoją wiedzę pogłębia na bieżąco uczestnicząc w licznych zjazdach oraz kongresach. Jego główne zainteresowania to diagnostyka dopplerowska tętnic i żył, diagnostyka USG oraz laseroterapia.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem i spełniającym się ojcem. Wolne chwile spędza na rowerze.


Leczymy i diagnozujemy

Posiadamy profesjonalnie wyposażone gabinety lekarskie oraz pracownie diagnostyczne.


Zobacz gabinety    Zobacz pracownie
ZABIEGI KATOWICE